Jari Saksa


puh 040 724 4575
jari@geneesi.fi

Olen koulutukseltani psykologi ja olen töissä Joensuun Nuorisoasemalla, erityisenä vastuualueenani on lukioiden oppilashuolto. Aiemmin työskentelin lastensuojelun avohuollossa ohjaajana.

Työssäni kohtaan usein asiakkaita joilla on erilaisia stressi- ja traumaoireita. Olen huomannut erilaisten rentoutumistekniikoiden täydentävän perinteistä keskustelutukea. Etenkin kehollisten menetelmien käyttö on ollut kiinnostuksen kohteenani ja erityisesti TRE -menetelmä (Tension and TRauma Releasing Exercises)

TRE stressinpurkuliikkeet 
TRE menetelmä perustuu kehon omaan luontaiseen kykyyn purkaa tärinän avulla kehon ylijännittyneisyystiloja, etenkin lonkan koukistajalihasten kroonista jännitystä. Jännitystilat vaikuttavat autonomisen hermoston kautta laajasti koko kehon ja mielen toimintaan. Tärinä aktivoidaan yksinkertaisten fyysisten liikesarjojen avulla. 
Lue tarkemmin TRE menetelmästä esim. NLP Mieli -lehti kevät 2012.

OCI -hoidot (lukivaikeus)
Korvalääkäri, dosentti Tapani Rahko on todennut työssään nshyvänlaatuisen asentohuimauksen (OCI) olevan yksi lukivaikeuksien syy. Hänen kehittämällään tasapainoaistin häiriötilaa korjaavalla itsehoitomenetelmällä on saatu osalle lukivaikeuksista kärsiville merkittävää apua. Olen käynyt Rahkon henkilökohtaisessa koulutuksessa OCI -hoitojen perusteet. Lukivaikeuksien lisäksi seuraavat oireet voivat kertoa mahdollisesta hyvänlaatuisesta asentohuimauksesta:

- matkapahoinvointi
- korkean paikan kammo
- päänsärky taipumus/ migreeni
- niska- ja hartiakivut
- autossa lukemisen vaikeus
- pahoinvointi pyörivissä huvipuistolaitteissa
- rivien ”pomppiminen” lukiessa, sanavälien erottamisen vaikeus

Olen työskennellyt virkatyöni ohella itsenäisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2013 alkaen (y-tunnus: 25170057). Palveluntarjonnassani olen keskittynyt lähinnä TRE- ohjaukseen, sekä yksilöille että ryhmille (esim. tyhy-kursseja) ja OCI- hoitoihin yhteistyössä Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n kanssa.

Tiedustelut ja ajanvaraukset mielellään sähköpostilla, puheluihin vastaan varmimmin iltaisin. Tapaamiset lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin.