Sanna Turakka


puh 045 607 9299
sanna@geneesi.fi

Hei,
Olen koulutukseltani kouluttajapsykoterapeutti (ylempi erityistaso ja psykoterapeuttikoulutttajakoulutus) ja erityisluokanopettaja (KM). Psykoterapiaa teen kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksestä ja minulla on KELAn pätevyys. Erityisen läheisiksi terapiatyössä koen hyväksymis- ja arvopohjaiset menetelmät.

Pyrin jatkuvasti kehittämään ammattitaitoani. Tällä hetkellä opiskelen työni ohessa kansainvälisessä urheilu- ja liikuntapsykologian maisteriohjelmassa Jyväskylän yliopistossa. Aikaisemmin olen työurallani hoitanut erityisluokanopettajan ja rehtorin tehtäviä, sekä toiminut konsultoivana erityisopettajana suunnitellen ja toteuttaen koulutusta ja ohjausta sekä kuntouttavien toimintamallien kehittämistä neurologista pulmataustaa (esim. autismin kirjo, tarkkaavaisuuden vaikeudet, kielenkehityksen pulmat, kehitysvammaisuus) omaaville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

Tarjoan psykoterapiapalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille, sekä tuki- ja ohjauskäyntejä vanhemmille. Palveluihini kuuluvat myös yksilö- ja ryhmämuotoinen työnohjaus terapia-, kuntoutus-, tai opetusalan työtä tekeville ammattilaisille, sekä psyykkinen valmennus urheilijoille, valmentajille ja yrityksille. Ohjauksen ja valmennuksen painopiste ja menetelmät valitaan asiakkaan tarpeet ja tilannetekijät huomioon ottaen.

Rakennan räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen liittyvistä asioista, hyväksymis- ja arvopohjaisten menetelmien käytöstä eri ympäristöissä (urheilu, terapia, kuntoutus, opetustyö, itsehoito), Mindfulness- ja tietoisuustaitoharjoittelusta, autismin kirjon ja muiden neuropsykiatristen pulmien arjen kuntoutuksesta sekä haastavan käyttäytymisen kohtaamisesta. Koulutuskokonaisuudet pyrin rakentamaan asiakkaan tarpeita vastaaviksi ja käytännönläheisiksi. Pyydä tarjous. 

Toimin Geneesissä yksityisenä ammatinharjoittajana (Terapia- ja ohjauspalvelut Elonkuohu, y: 2655518-6).

Tervetuloa kohtaamaan elonkuohuja kanssani!