Mitä työnohjaus on - Olet Riittävä podcast #45

03.02.2023

Työnohjaajalla ei ole koskaan sinulle oikeita vastauksia tai ainakaan niitä ei saisi oikeina vastauksina esittää. Työnohjaus voi auttaa reflektoimaan omaa ajatusmaailmaa ja miettimään onko asioiden syy-seuraus suhteet osattu miettiä oikein. Isossa roolissa työnohjauksessa on oman työn jäsentäminen. 

Työnohjaaminen on myös täysin eri asia kuin terpia tai valmennus.

01:46 Työnohjauksen määritelmä
03:17 Työnohjausta voi tehdä monella eri tavalla
09:18 Onko ratkaisujen löytäminen helppoa vai vaikeaa
16:19 Kenellä on vastuu työnohjauksen toimivuudesta
19:09 Onko työnohjauksesta hyötyä
24:36 Mikä työnohjauksessa kiinnostaa