Polyvagaalinen teoria psykoterapeutti kouluttajan selittämänä

18.03.2023

Polyvagaalinen teoria selittää hermoston ja kehon toimintaa sekä omaa käyttäytymistä elämän erilaisissa tilanteissa. Stressillä ja uupumuksella voi olla pitkät juuret omaan historiaan. Erilaiset traumat voivat myös käsittelemättöminä herätä eloon kehossa ja mielessä vielä vuosien jälkeen ja tuoda monenlaisia pulmia elämään.

Polyvagaalinen teoria antaa myös ymmärrystä siihen, miksi turvallisuuden tunteen löytäminen voi olla niin tärkeää hyvinvoinnille.