Geneesin lyhytterapiakoulutus 1080 h (40 op)

KEVÄT 2023 - KEVÄT 2024

 

Pohjautuu kognitiivisen käyttäytymisterapian ja traumapsykoterapian menetelmiin.

Koulutus antaa lyhytterapeuttisella työotteella työvälineitä asiakastyöhön.

Opintoihin sisältyvät psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät valmiusopinnot 30 op. 

 

Aika ja paikka:

3.4.2023¬–17.5.2024 Joensuu (yhteensä 24 lähipäivää, osaan mahdollisuus osallistua etänä)

 

Haku:

Hakeminen koulutukseen tapahtuu osoitteessa https://gehity.fi/ilmoittautuminen/geneesin-lyhytterapiakoulutus-ltk-2023 15.2.2023 klo 16.00 mennessä.

 

Kohderyhmä:

Koulutukseen vaaditaan sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Hakijalle koulutus antaa mahdollisuuden saada lyhytterapian ohjauksellisia menetelmiä täydentämään ammatillista osaamistaan.

Koulutus sopii myös henkilöille, jotka ovat hakeutumassa psykoterapeuttikoulutukseen, antaen koulutukseen hakemisen valmiudet (edellyttäen, että muut hakemisen ehdot täyttyvät).

Hakijat haastatellaan koulutukseen soveltuvuuden turvaamiseksi.

 

Kouluttajat:

Pääkouluttaja:

Olen koulutukseltani Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (VET) ja kouluttajapsykoterapeutti- traumapsykoterapiaan syventyen sekä pohjakoulutukseltani myös sairaanhoitaja. Työkokemusta minulla on terveydenhuollon alalta jo yli 25 vuoden ajalta. Tämän taipaleen aikana tutuksi ovat tulleet mm. erilaiset elämän kriisit, masennus, ahdistus, syömishäiriöt ja erityisesti traumat. Työskentelyssäni otan huomioon mielen ja kehon yhtenä hienona ja viisaana kokonaisuutena..

Muut kouluttajat:

Lisäksi tulee muitakin kouluttajia, jotka tarkentuvat myöhemmin.

 

Koulutuksen tavoitteet:

Geneesin lyhytterapeuttikoulutus 40 op perehdyttää opiskelijan joihinkin kognitiivisen käyttäytymisterapian ja traumapsykoterapian menetelmiin. Koulutus antaa esimerkiksi yleisnäkemystä ihmisen kasvuun ja kehitykseen, traumatisoitumiseen ja sen vaikutuksiin sekä eri psykoterapian viitekehyksiin. Koulutus antaa konkreettisia menetelmiä ammattialoille, joissa tarvitaan muutostyöskentelyä asiakaskentässä.

Koulutus antaa valmiudet turvalliseen ja vaikuttavaan lyhytterapeuttiseen asiakastyöhön. Koulutus on täydennyskoulutus sosiaali- tai terveysalalla työskenteleville henkilöille, se ei anna Valviran laillistaman terveydenhuollon psykoterapeutin ammattinimikettä.

 

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksen painopisteenä ovat käyttäytymispsykoterapia ja traumatisoituminen, niiden tunnistaminen asiakastyössä ja käytännön keinot. Tämän lisäksi koulutus sisältää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op, jos opiskelija on hakeutumassa psykoterapeuttikoulutukseen (edellyttäen, että muut hakemisen ehdot – taustakoulutus, työkokemus, soveltuvuus - täyttyvät).

 • Psykoterapeutin eettinen ja kasvu ammattiinsa, ominaisuudet
 • Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys sekä traumatisoitumisen vaikutus minäkuvaan
 • Lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt
 • Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimus, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä sekä etiikka
 • Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät
 • Psykoterapian suuntaukset ja tunnistettavuus sekä psykoterapian ja lyhytterapian erot
 • Traumojen monimuotoisuus, tunnistettavuus ja vaikutus ihmisen kasvuun
 • Psykoterapian eri muodot esimerkiksi; ratkaisukeskeinen, kognitiivinen käyttäytymisterapia, traumapsykoterapia
 • Syömishäiriöt, masennus, psykoosi, persoonallisuushäiriöt, dissosiaatio, keho ja traumatisoituminen, PTSD ja kompleksinen PTSD-diagnoosi

 

Koulutuksen rakenne:

 • Lähiopetuspäivät 24 pv 

 • Välityöskentely ja -tehtävät

 • Kirjallisuus (10 kirjaa) 

 • Omaan työhön liittyvä opinnäytetyö

 • Koulutuksessa opitun teorian taitoharjoittelu

 • Oma asiakastyöprosessi (100 h)

 • Ryhmätyönohjaus (45 h)

 • Vertaisryhmätapaamiset koulutuspäivien välissä (11 h)

Koulutus sisältää myös Geneesin verkkokurssin ”Perustietoa traumoista”.

 

Opetuspäivät ja aikataulut:

Kevät 2023: 

 • Maanantai 3.4.2023 klo 9–16
 • Tiistai 4.4.2022 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 4.5.2023 klo 9–16
 • Perjantai 5.5.2023 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 8.6.2023 klo 9–16
 • Perjantai 9.6.2023 klo 8.30–15.30

Syksy 2023:

 • Torstai 7.9.2023 klo 9–16
 • Perjantai 8.9.2023 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 5.10.2023 klo 9–16
 • Perjantai 6.10.2023 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 2.11.2023 klo 9–16
 • Perjantai 3.11.2023 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 7.12.2023 klo 9–16
 • Perjantai 8.12.2023 klo 8.30–15.30

Kevät 2024: 

 • Maanantai 8.1.2024 klo 9–16
 • Tiistai 9.1.2024 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 8.2.2024 klo 9–16
 • Perjantai 9.2.2024 klo 8.30–15.30
   
 • Tiistai 12.3.2024 klo 9–16
 • Keskiviikko 13.3.2024 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 4.4.2024 klo 9–16
 • Perjantai 5.4.2024 klo 8.30–15.30
   
 • Torstai 16.5.2024 klo 9–16
 • Perjantai 17.5.2024 klo 8.30–15.30

 

Koulutuspaikka:

Trauma- ja psykoterapiakeskus Geneesi

Koulutustila, Siltakatu 20 A 42, 4.krs, 80100 Joensuu

 

Hinta:

 • Koulutuksen hinta on 4350 € (sis. alv 24 %) / henkilö
 • Koulutus sisältää materiaalit, koulutuksen ja työnohjauksen
 • Lasku on mahdollista maksaa kahdeksassa erässä
 • Koulutuksen ennakkomaksu on 525 €
 • Jokainen opiskelija vastaa omista mahdollisista matka- ja majoittumiskuluistaan sekä ruokailuistaan

 

Peruuttamisehdot:

 • Ennakkomaksun suorittamisen jälkeen peruutettaessa pidätämme maksun

 • Viimeisen ilmoittautumisen päivän tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta

 • Koulutuksen aloittamisen jälkeen peruminen/keskeyttäminen, laskutetaan koko koulutusmaksu

 

Koulutukseen hakeutuminen:

 • Paikkoja koulutukseen on 15 opiskelijalle 
 • Koulutukseen viimeinen hakupäivä on 15.2.2023.
 • Hakeminen koulutukseen tapahtuu osoitteessa https://gehity.fi/ilmoittautuminen/geneesin-lyhytterapiakoulutus-ltk-2023
 • Koulutukseen hakeutumisen jälkeen saat ohjeistuksen ennakkotehtävään
 • Koulutukseen osallistujat haastatellaan koulutukseen soveltumisen turvaamiseksi
 • Haastatteluja tehdään jo ennen hakuajan päättymistä
 • Tiedot valinnoista annetaan viimeistään viikolla 10 (2023)
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen toteuttamispäiviin, jos tilanne muuttuu toteuttajasta johtumattomista syistä

 

Lisätietoja antaa:

Ilpo Simonen

info@geneesi.fi

p. 050 5912333

Trauma- ja psykoterapiakeskus Geneesi