Psykofyysinen fysioterapia


Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Lähtökohtana on kehon ja mielen muodostama kokonaisuus sekä näiden välinen vuorovaikutus.

Ihminen ilmentää kehonsa kautta erilaisia tunnetiloja ja psyykkisiä oireita. Tunteen ja ruumiintuntemuksen erottaminen voi olla vaikeaa, mikä voi näkyä lihasjännityksenä tai muuttuneena hengityksenä.

Psykofyysisen fysioterapian menetelmin voidaan edistää esimerkiksi kehon hahmottamista, lievittää kipua, oppia stressinhallintaa ja rentoutumista sekä lisätä yksilön tietoisuutta omista voimavaroistaan.

Psykofyysistä fysioterapiaa suositellaan erityisesti henkilöille, joilla on

 • ahdistuneisuutta, jännittyneisyyttä tai paniikkikohtausoireilua

 • stressiä, uupumusta ja masennusta

 • unihäiriöitä

 • pitkittynyttä kipua

 • vaikeuksia oman kehon hahmottamisessa ja perusliikkumisessa

 • traumaperäistä oireilua

 • kehonkuvan häiriöt

 • neuropsykiatriset oireet

 • säätelyhäiriöt

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Se mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle.

Olennaista on, että ihminen oppii ymmärtämään itseään kokemuksen kautta.

Fysioterapeutti tekee aina ensin laajan alkukartoituksen, jonka pohjalta määritellään yhdessä asiakkaan kanssa terapian tavoitteet asiakkaan voimavarat ja kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Fysioterapiassa hyödynnetään mm. hengitysharjoituksia, liike- ja liikkuvuusharjoituksia, pehmytkudoskäsittelyä sekä kehonhahmottamista edistäviä harjoituksia.

Hinta 67€/60 min, 89€/90 min

Psykofyysistä fysioterapiaa tekee Ritva Ojanen.

Tiedustelut ja ajanvaraus: ritva@geneesi.fi tai puhelimitse 050 553 8221

Psykofyysinen fysioterapia


Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Lähtökohtana on kehon ja mielen muodostama kokonaisuus sekä näiden välinen vuorovaikutus.

Ihminen ilmentää kehonsa kautta erilaisia tunnetiloja ja psyykkisiä oireita. Tunteen ja ruumiintuntemuksen erottaminen voi olla vaikeaa, mikä voi näkyä lihasjännityksenä tai muuttuneena hengityksenä.

Psykofyysisen fysioterapian menetelmin voidaan edistää esimerkiksi kehon hahmottamista, lievittää kipua, oppia stressinhallintaa ja rentoutumista sekä lisätä yksilön tietoisuutta omista voimavaroistaan.

Psykofyysistä fysioterapiaa suositellaan erityisesti henkilöille, joilla on

 • ahdistuneisuutta, jännittyneisyyttä tai paniikkikohtausoireilua

 • stressiä, uupumusta ja masennusta

 • unihäiriöitä

 • pitkittynyttä kipua

 • vaikeuksia oman kehon hahmottamisessa ja perusliikkumisessa

 • traumaperäistä oireilua

 • kehonkuvan häiriöt

 • neuropsykiatriset oireet

 • säätelyhäiriöt

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Se mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle.

Olennaista on, että ihminen oppii ymmärtämään itseään kokemuksen kautta.

Fysioterapeutti tekee aina ensin laajan alkukartoituksen, jonka pohjalta määritellään yhdessä asiakkaan kanssa terapian tavoitteet asiakkaan voimavarat ja kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Fysioterapiassa hyödynnetään mm. hengitysharjoituksia, liike- ja liikkuvuusharjoituksia, pehmytkudoskäsittelyä sekä kehonhahmottamista edistäviä harjoituksia.

Hinta 67€/60 min, 89€/90 min

Psykofyysistä fysioterapiaa tekee Ritva Ojanen.

Tiedustelut ja ajanvaraus: ritva@geneesi.fi tai puhelimitse 050 553 8221